December 10, 2021

Klimatklivet ger stöd för uppbyggnad av tankstationer för fossilfri vätgas

Förnybar vätgas som fordonsbränsle är nästan helt fri från utsläpp av växthusgaser och de här investeringarna beräknas minska utsläppen med 21 tusen ton koldioxid per år.

År 2025 ska REH2 ha byggt tankstationer på 24 platser längs det svenska vägnätet, från Skåne till Norrbotten. Stationerna kommer att med en egen elektrolysör kunna producera vätgasen på plats. Stationerna är modulära och ska kunna byggas ut vid ökad efterfrågan.

– Vätgas är en växande teknik för att minska utsläppen i transportsektorn. Med infrastruktur på plats ges möjligheter för fler företag ställa om sina fordon, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

REH2 AB har ansökt om stödet genom länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län som är de län där tankstationerna ska byggas.