Fuelling the change

Hydri etablerar det första och största stationsnätverket för grön vätgas i Sverige.

Cars driving on a bridge crossing water.

Vi etablerar infrastruktur för nollutsläppsfordon

Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Grön vätgas är en viktig del i omställningen, men för det krävs utbyggnad av tankstationer. Med grön vätgas i förbränningsmotorer eller bränsleceller hos fordon fås utsläppsfria transporter. Dessutom möjliggörs snabbtankning av alla typer av fordon utan att belasta det lokala elnätet. Under 2024 inleder Hydri etableringen av ett rikstäckande stationsnätverk som ger trygg tillgång till svensktillverkad grön vätgas över hela Sverige.

Grön vätgas elektrifierar

För att driva vätgasfordon används en bränslecell, eller en förbränningsmotor. Att tanka fungerar oavsett fordon ungefär som vanligt. Tyngre fordon tar upp till 10-15 minuter att tanka, medan personbilar tar 3-4 minuter. Resultatet blir transporter med nollutsläpp. Grön vätgas framställs genom att omvandla vatten med hjälp av grön el. Vattnet spjälkas i en elektrolysör och vattenmolekylen delas upp till vätgas och syrgas. Detta kallas elektrolys. Genom att producera vätgasen med el från en off-grid park kan elnätet avlastas till förmån för andra ändamål. Sverige anses ha bland de bästa förutsättningarna i Europa att elektrifiera transporter och processer med hjälp av grön vätgas.

Large windmills scattered throughout a forest.
A small waterfront area with businesses and a large parking lot full of cars.

Etablering på välkända platser

Våra vätgas stationer uppförs huvudsakligen i anslutning till Rastas serviceanläggningar och erbjuder tankning av grön vätgas för tunga fordon, som lastbilar och bussar, men även för lätta fordon, bussar och personbilar. Rasta är Sveriges största truckstop, som dagligen besöks av ca 15 000 tunga fordon på välkända platser utmed våra större vägar och naturliga knutpunkter. Utbyggnad av stations nätverket sker tillsammans med Kommuner, Maximator Hydrogen, Rasta, Qarlbo Energy och Naturvårdsverket genom bidrag från Klimatklivet. Totalt pågår en etablering av 24 stationer. Vi är stolta över att bygga vårt tankstations nätverk för grön vätgas tillsammans med våra partners.

Sveriges största nätverk av vätgastankstationer

Vätgasdrivna fordon är en viktig del av arbetet med klimatomställningen. Qarlbo, som är ett svenskt investeringsbolag ägt av Conni Jonsson med familj, är genom dotterbolaget Hydri pionjärer med sin satsning att etablera ett nät av tankstationer som gör det möjligt att byta från fossildrivna fordon till bränslecellsfordon drivna av grön vätgas. Stationerna som öppnas under 2024 och 2025 bildar Sveriges största nätverk av vätgastankstationer. Byggandet av ett grönt stationsnät är en investering på över 500 Mkr och samfinansieras av Qarlbo och Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Utöver en direkt investering är Qarlbo långsiktig garant för projektet.

The logo for Qarlbo energy.
Cars driving on a bridge crossing water.