May 29, 2023

Peter Enå tillträder som VD för Hydri AB

Peter Enå ny VD för Hydri (tidigare REH2)

Hydri har under de senaste åren skapat en fantastisk möjlighet för Sverige att vara ledande i den gröna omställningen genom ett världsunikt projekt där vi etablerar av ett tankstationsnätverk för grön vätgas.

Hydri går nu in i en bygg- och etableringsfas. Efter senaste årens idé, koncept och uppstartsfas, under Christoffer Löfströms ledning, har verksamheten skapat sig förutsättningar att bli den ledande operatören av vätgastankstationer i Norden.

Företaget lämnar nu den mer entreprenöriella fasen för ett läge där vi skall industrialisera och bygga bolag. Vi är därmed i ett läge där det är naturligt för entreprenören och grundaren Christoffer Löfström att lämna över stafettpinnen. Christoffer är fortsatt delägare i Hydri samt styrelsemedlem.

Peter Enå har nu per den 29 maj tillträtt som ny VD för REH2 / Hydri. Han har under de senaste 25 åren verkat inom vätgasområdet och ansvaret för större industriella projekt. Han kommer närmast från en bakgrund som vice VD och ansvarig för affärsutvecklingen av Inlandsbanan och innan dess konsultchef på Sweco med ansvar inom energi och infrastruktur.

Etableringen av Hydris tankstationer för grön vätgas fortsätter enligt plan. De första åtta är under framtagande och skall vara på plats hösten 2024. Samtliga 24 stationer skall vara i drift under 2025.