November 8, 2022

Med ett av världens största nätverk av tankstationer för grön vätgas tar Sverige ett viktigt steg mot fossilfria transporter

Vätgasdrivna tyngre fordon är en viktig del av arbetet med klimatomställningen. Qarlbo, som är ett svenskt investeringsbolag ägt av Conni Jonsson med familj, är genom dotterbolaget REH2 pionjärer med sin satsning på att etablera ett nät av tankstationer som gör det möjligt att byta från fossildrivna fordon till bränslecellsfordon drivna av grön vätgas. Den första stationen beräknas öppna i slutet av 2023 och därefter skall en station i månaden öppnas vilket skapar Sveriges största nätverk av vätgastankstationer.

Byggandet av ett grönt stationsnät är en investering på över 500 Mkr och samfinansieras av Qarlbo och Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Utöver en direkt investering på 161 Mkr är Qarlbo långsiktig garant för projektet.

”Vi är beredda att gå före. Investeringarna i en fungerande infrastruktur har hållits tillbaka av att det saknas fordon. Nu skapas förutsättningar för åkarna att använda vätgasdrivna fordon och gör det samtidigt möjligt för transportköparna att ställa krav på fossilfria transporter”, säger Johan Jemdahl VD Qarlbo Energy.

”Att se till att det finns en trygg fossilfri bränsleförsörjning längs vägarna i Sverige är avgörande för omställningen. Med hjälp av förnybar energi tillverkas vätgas på REH2s stationer genom en process som inte skapar några koldioxidutsläpp. Även de kommuner där stationerna ska etableras och vår samarbetspartner Rasta är pionjärer i det här arbetet, säger Christoffer Löfström, vd REH2.

Vätgasstationerna kommer att uppföras på Rastas serviceanläggningar och erbjuda tankning av grön vätgas i första hand för tunga fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar. Rasta är Sveriges största truckstop, som dagligen besöks av ca 15 000 tunga fordon.

”Vår högsta prioritet är att vara en aktiv del i mobilitetsrevolutionen genom att tillhandahålla den nödvändiga infrastrukturen”, förklarar Mathias Kurras, VD för Maximator Hydrogen. "Vi är därför mycket glada över att ha hittat en partner i REH2 med vilken vi kan främja och ytterligare utöka hållbara och fossilfria transporter i Sverige.

Qarlbo är även majoritetsägare i Nilsson Energy AB vars spetskompetens varit avgörande för utvecklingen av REH2-stationerna. Nilsson Energy är också basen i Qarlbos strävan att bygga en plattform av kompletterande kompetenser på vätgasområdet. I företaget utvecklas kompetens inom systemdesign och systemintegration samt implementering och service av vätgaslösningar.

"Qarlbo har ambitionen att vara ledande i omställningen bort från fossilbaserad energi och vi ser vår investering i REH2 och Nilsson Energy som en viktig del av den resan ", säger Johan Jemdahl, vd Qarlbo Energy.